C2375

基于TMS320F28377D+FPGA+ARM构造

C2375基于双核DSP+FPGA+ARM构建,满足绝大部分复杂电力电子设备的工业级商用产品需求。

产品特点

                                  ☆ 控制核心由TI公司TMS320F28377DZWT、Xilinx公司Spartan6系列FPGA、ST公司STM32F427IIH6组成,可轻松应对实时计算任务。

                                  ☆ 拥有完善的配套外设底板。

                                  ☆ 高工艺配套的板对板连接器,稳定可靠。 

                                  ☆ 6层板设计,信号稳定可靠。


技术参数

图集展示